Prestížne ocenenie pre VKMR

Prestížne ocenenie pre VKMR

Verejná knižnica Michala  Rešetku získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib 2009 v kategórii verejných a školských knižníc. Hlavným cieľom súťaže, ktorú od roku 2005 vyhlasuje Spolok slovenských knihovníkov a hodnotí odborná porota je skvalitnenie a rozvoj webových sídiel slovenských knižníc, ocenenie výnimočných projektov a ohodnotenie iniciatívy knižnice využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb.                Viac informácií...