S letom opäť prichádza čitáreň pod holým nebom

S letom opäť prichádza čitáreň pod holým nebom

Modernejšia, atraktívnejšia a stále dostupná bezplatne pre všetkých. Aj taká je jedinečná služba Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR) v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá zharmonizuje pešiu zónu už po šiesty raz.

Oáza pokoja otvorí svoje brány 3. júna. Vo dvore VKMR na Jaselskej ulici bude tradične sprístupnená každý pondelok a štvrtok od 10.00 do 16.00 h. V tomto roku až do 5. septembra. Premiérovo si službu môžu v rovnakom čase vychutnať aj návštevníci pracoviska knižnice na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh.

Letná čitáreň VKMR, 2019

Verejnosť sa môže opäť tešiť na takmer päťdesiat titulov slovenských i zahraničných periodík. Pomer obsahu a kvantity jednotlivých novín, odborných časopisov či voľno-časových magazínov uspokojí kritériá čitateľov všetkých žánrov. V ponuke nechýbajú ani regionálne médiá. Horúcu novinku predstavuje vytvorenie marketingového partnerstva so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, ktorá pri príležitosti 50. výročia založenia dodá našej knižnici aktuálne vydania časopisu Kozmos spolu s ďalšími neperiodickými publikáciami.

Okrem atraktívneho čitateľského menu v tejto sezóne čaká na návštevníkov modernejšie prostredie v podobe nových kresiel, stolíkov, stojanov a dekorácií s okrasnou zeleňou. Komfort v podobe úkrytu pred priamymi slnečnými lúčmi poskytuje rolovateľná markíza. K navodeniu autentickej atmosféry zase slúžia drevené držiaky na tlačoviny, pripomínajúce rekvizitu z pôvodnej čitárne, ktorá tvorí súčasť knižnično-informačných služieb trenčianskej knižnice od januára 1937.

Projekt knižnice pod holým nebom spustili v júni 2014. Doteraz letnú čitáreň navštívilo 1867 záujemcov. Keďže VKMR je oficiálnym informačným miestom Trenčianskeho samosprávneho kraja, miestni aj turisti tu nájdu všetky základné informácie a publikácie o trenčianskom regióne. Lokalita v historickom centre mesta tak spĺňa oddychovú i poznávaciu funkciu. V prípade priaznivého počasia sa osvedčila aj ako žiadané dejisko besied s osobnosťami kultúrneho života.

Letná čitáreň VKMR, 2019

Letná čitáreň v Trenčíne - Mediálni a marketingoví partneri ´2019