Seminár hudobných knihovníkov

Seminár hudobných knihovníkov

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne hostila v dňoch 23. - 24. 9. 2009 podujatie celoslovenského rozmeru - 29. seminár hudobných knihovníkov. Okrem bohatého kultúrneho programu doplnilo toto pracovné stretnutie zasadnutie Komisie pre hudobné knižnice SNS IAML, viaceré odborné príspevky k histórii záznamu zvuku, či prednáška Jaroslava Pádivého - Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch - v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

Viac informácií nájdete na http://www.tsk.sk/sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/dvojdnovy-seminar-hudobnych-knihovnikov.

Bulletin podujatia

Fotogaléria

3 fotografie