Svetlo sveta uzrel Slovník regionálnych osobností

Svetlo sveta uzrel Slovník regionálnych osobností

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne (VKMR) vydala originálnu publikáciu, ktorá poskytuje verejnosti ucelený prehľad o profesijnej činnosti takmer troch stoviek významných regionálnych osobností 20. storočia. Ide o ľudí, ktorých osudy presiahli hranice Trenčína i regiónu. Ich životy a diela už sú síce uzavreté, no vďaka svojej práci sa stali súčasťou našej národnej histórie.

Slovník zostavili odborní zamestnanci VKMR pod vedením Evy Struhárovej. Obsahuje abecedne usporiadané heslá s biografickými údajmi, krátkym životopisom a údajmi o tvorbe a diele osobnosti. Z prelomu storočí sú v slovníku zaradení tí, ktorých tvorba bola výraznejšia v 20. storočí. Podkladom pri jeho zostavovaní boli encyklopédie, biografické slovníky a regionálna databáza knižnice.
Osobnosti sú spracované formou hesla, ktoré obsahuje:
● meno a priezvisko
● významné pseudonymy
● dátum a miesto narodenia a úmrtia
● profesijné tituly – s názvom titulu a uvedením roku ich získania
● životopisný prehľad o štúdiách, pôsobení a činnosti.
Každé heslo je doplnené súpisom literatúry, z ktorej sme čerpali informácie.

Slovník významných osobností mesta Trenčín - obálka

Ako konkretizovala E. Struhárová, slovník obsahuje 260 osobností, ktoré sa v Trenčíne narodili, pôsobili, alebo zomreli. Ľahšiu orientáciu umožňuje zemepisný register a register profesií a povolaní.
"Títo ľudia svojou prácou inšpirovali celé Slovensko a ich tvorba je dodnes pokladnicou hodnôt nášho národa. Vyjadrujeme presvedčenie, že slovník sa stane informačnou príručkou pre širokú verejnosť, učebnou pomôckou pre školopovinnú mládež a vzbudí záujem o hlbšie poznanie dejín nášho mesta," uviedli zostavovatelia na margo cieľových skupín čitateľov.

Slovník významných osobnosti mesta Trenčín - 20. storočie bol vydaný s finančnou podporou Mesta Trenčín.

Dielo je dostupné v tlačenej forme v oddelení regionálnej literatúry a bibliografie VKMR na Jaselskej ulici aj v digitálnom fonde trenčianskej knižnice.