Sympózium Ora et Ars neobíde knižnicu

Sympózium Ora et Ars neobíde knižnicu

Protagonistov 9. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka (20. - 26. 6. 2016), ktorí prídu tvoriť do areálu najstaršieho pútnického miesta na Slovensku, môžete stretnúť aj v trenčianskej knižnici. Vo štvrtok, 23. 6. 2016 (16.00 h), sa spoločenskej miestnosti VKMR uskutoční kultúrno-historický seminár Okno nielen do archeológie venovaný pamiatke významnej slovenskej archeologičky Tamary Nešporovej. O deň neskôr (10.00 h) vás pozývame na autorské čítanie poézie Jána Zambora, Igora Hochela a Rudolfa Dobiaša. Zároveň všetkých srdečne pozývame na slávnostnú vernisáž v areáli kláštora na Veľkej Skalke v sobotu, 16. júla 2016, o 15.00 h.

OKNO nielen do archeológie

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku - Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Je tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Sympózia sa v doterajších ôsmich ročníkoch 2008 – 2015 zúčastnilo 67 výtvarníkov zo šiestich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka a 31 literátov zo Slovenska. Kurátorom sympózia je historik a znalec umenia Marián Kvasnička, koordinátorom výtvarnej sekcie je výtvarník Jozef Vydrnák, koordinátorom literárnej sekcie je spisovateľ Rudolf Dobiáš, odborným garantom seminára je Igor Zmeták. Pri výbere účastníkov sympózia sa kladie dôraz na autorov z krajín V4 a na podporu účastníkov z partnerských miest mesta Trenčín.

Katalógy a prílohy Okno z predchádzajúcich ročníkov sympózia ORA ET ARS – SKALKA a ďalšie informácie o pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne nájdete na webových stránkach www.klastorskalka.sk.