Trenčianska knižnica jubiluje, obdarí 95 čitateľov

Trenčianska knižnica jubiluje, obdarí 95 čitateľov

Výstavou dobových artefaktov, multimediálnou prezentáciou historických míľnikov a spoločenským stretnutím si v trenčianskej knižnici pripomenuli 95. výročie jej založenia. Pri tejto príležitosti knižnica venuje bezplatnú registráciu rovnakému počtu nových čitateľov.

Súčasťou expozície vo foyer budovy na Hasičskej ulici sú tematické fotografie, archívne dokumenty a výber z inventára. Medzi vystavenými predmetmi nechýbajú pečiatky, diskety, preukazy, písací stroj, orientačné tabuľky či tlačivá pre medziknižničnú výpožičnú službu.

"Trenčianskej knižnici k jej 95. narodeninám želám hlavne veľa spokojných čitateľov a dobrých kníh. Vzhľadom na aktuálnu situáciu aj krajšie priestory. Naše najbližšie plány smerujú k obnove knižničného fondu, zlepšeniu dostupnosti služieb vrátane nových informačných zdrojov a tiež k vytvoreniu ešte silnejšieho puta s čitateľskou verejnosťou," zhrnula riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne (VKMR) Gabriela Krokvičková.

95 rokov trenčianskej knižnice (1925-2020)

Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani zástupcovia zriaďovateľa knižnice - Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďakovný list za organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a propagáciu komunitnej funkcie knižnice v Trenčíne v zastúpení trenčianskeho župana Jaroslava Bašku odovzdala riaditeľke VKMR vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová.

95 rokov trenčianskej knižnice (1925-2020)

Ako doplnila vedúca knižnično-informačných služieb VKMR Sylvia Fabová, bez ľudí, záujemcov, podporovateľov, pracovníkov a bez čitateľov by bola knižnica len obyčajná budova. "Je to fenomén, ktorý odoláva režimom, názorom, že knihy sú prežitok, odoláva kríze čítania, zvláda konkurenciu elektronických kníh, ponúka moderné technológie a je pripravený aj na renesanciu čítania," zdôraznila na záver slávnosti v sídle VKMR.

95 rokov trenčianskej knižnice (1925-2020)

Pôvodná Mestská knižnica v Trenčíne bola založená 14. februára 1925 v zmysle zákona č. 430/1919 Sb. o verejných obecných knižniciach. Disponovala fondom 400 zväzkov kníh a evidovala 76 čitateľov. Od roku 1968 má trenčianska knižnica krajskú pôsobnosť. V roku 1989 v nej nainštalovali prvý počítač. V súčasnosti pozostáva zo šiestich pracovísk na území mesta, eviduje 6 646 registrovaných čitateľov a priemerne ju denne navštívi viac ako 350 používateľov.

V rámci sprievodného kultúrneho programu vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne.

Chronologický vývoj VKMR v Trenčíne si môžete pozrieť v sekcii "História knižnice". 

Fotogaléria

23 fotografií