Týždeň slovenských knižníc (4. - 9. 3. 2019)

Týždeň slovenských knižníc (4. - 9. 3. 2019)

Týždeň slovenských knižníc (4. - 9. 3. 2019) prichádza do VKMR v Trenčíne s Týždňom otvorených dverí.

Ouvertúru Týždňa slovenských knižníc vo VKMR predznamená IX. stretnutie spisovateľov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju s čitateľskou verejnosťou. Podujatie je tradične organizované v dvojročnej periodicite a je spojené s prijatím u predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Popri bohatom kultúrnom programe pre deti i dospelých trenčianska knižnica počas Týždňa otvorených dverí poskytuje:

  • bezplatný zápis nových čitateľov do knižnice,
  • vrátenie premeškaných výpožičiek bez sankčných poplatkov,
  • registračný poplatok zdarma pre všetkých, ktorých pri čítaní na verejnosti pristihne knižničná hliadka,
  • bezplatné používanie internetu pre deti do 15 rokov vo všetkých pracoviskách,
  • bezplatné používanie internetu (max. 30 minút) pre registrovaných čitateľov v multimediálnej študovni VKMR na Jaselskej ulici 2,
  • burzu vyradených kníh v pracoviskách VKMR na Jaselskej ulici a pobočke Juh.

Týždeň slovenských knižníc vo VKMR ´2019