V knižnici rozkvitla rozprávková záhrada

V knižnici rozkvitla rozprávková záhrada

V priestoroch nášho oddelenia literatúry pre deti a mládež sa rozrástla pestrofarebná záhradka. Okrem rozprávkových kvietkov a stromov lemovaných interaktívnym plôtikom s útulným pelieškom v nej priamo medzi knihami kvitnú aj riekanky a porekadlá.

Od konca septembra je všetkým návštevníkom trenčianskej knižnice k dispozícii Osmijankova literárna záhrada. Putovná výstava si kladie za cieľ motivovať deti k rozhovorom a tvorivým aktivitám v školách a rodinách a posmeľovať ich, aby rozprávali o zážitkoch z čítania.

Hlavným organizátorom výstavy je nezisková organizácia Osmijanko, nesúca meno kultovej postavičky s neodmysliteľnou kapsičkou plnou rozprávok.

Unikátna literárna záhrada je v Trenčíne prístupná do 8. 11. 2017 (účasť treba vopred nahlásiť: deti@vkmr.sk, 032/7460715).
 
Ako prví si zážitky z jej zákutí odniesli žiaci zo Základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne. Počas vernisáže absolvovali osem tematických stanovíšť vrátane "močiara porekadlovníka", cez ktorý mohli prejsť až keď poskladali jednotlivé porekadlá. Lebo, ako sa hovorí (nielen) v Osmijankovej literárnej záhrade - kto lenivo žije, sám seba bije.

Realizáciu výstavy vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Osmijankova literárna záhrada vo VKMR

Fotogaléria

18 fotografií