V knižnici sa prázdninuje s prívlastkom "super"

V knižnici sa prázdninuje s prívlastkom "super"

Každé prázdniny sú super. Tie jarné v trenčianskej knižnici najmä vďaka obľúbeným detským klubom - superklubom. Aj tento raz sme pre najmladších čitateľov a ich kamarátov pripravili v štyroch lokalitách mesta množstvo tvorivých dielní s dôrazom na zážitkové poznávanie literatúry, kreslenie, strihanie, lepenie či objavovanie. A to všetko s poriadnou dávkou zábavy.

Prázdninové superkluby v trenčianskej knižnici: LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ (Hasičská ul. 1); POBOČKA JUH (KC Aktivity); POBOČKA DLHÉ HONY (OS Družba); POBOČKA KUBRÁ (KC Kubra).

Tešíme sa na vás (aj) počas jarných prázdnin (27. 2. – 3. 3.) denne od 10.30 do 12.00 h!

Bližšie informácie: 032/7460715, deti@vkmr.sk; 032/6523314, juh@vkmr.sk; 032/6522086, dlhehony@vkmr.sk; 032/7437368, kubra@vkmr.sk.

Prázdninové superkluby v trenčianskej knižnici sú super!