V Kursalone ocenili kultúrnych pracovníkov

V Kursalone ocenili kultúrnych pracovníkov

Podujatie Flores musarum 2015 otvorilo sériu ocenení ľudí, ktorí pracujú v oblasti kultúry v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Počas slávnostného večera (26. 10. 2015) bolo v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach ocenených viac ako dvadsať jednotlivcov, kolektívov a inštitúcií. Medzi nimi aj sexteto knihovníkov.

Z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku a predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka, ako aj riaditeľov kultúrnych zariadení z troch okresov Trenčianskej župy - Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom si „kvety múz“ prevzali svoje verejné poďakovanie. Medzi hosťami nechýbali ani poslanci Národnej rady SR Anna Vitteková a Marián Kvasnička, riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici, primátori, starostovia a riaditelia kultúrnych inštitúcií.

Úvod slávnostného večera otvorila báseň Kvety múz z pera spisovateľky Kataríny Hudecovej, ktorá žije a tvorí v Trenčianskych Tepliciach. Ďakovný list a ocenenie Flores Musarum udelil trenčiansky župan za dlhoročné pôsobenie, dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji kultúry Trenčianskeho kraja. Predseda TSK Jaroslav Baška vo svojich úvodných slovách vyjadril poďakovanie všetkým ľuďom pracujúcim v oblasti kultúry. Ocenil, že venujú svojej práci veľa voľného času, mnohokrát bez nároku na honorár, len preto, že ich múza obdarila schopnosťou tvorby. "Som veľmi rád, že dnes môžeme odmeniť ľudí, ktorí tvoria kultúru v našom kraji, či už sú to jednotlivci alebo kolektívy. Som rád, že sme v rámci dotačného systému Trenčianskeho kraja mohli rozdeliť viac ako sto žiadateľom 120 tis. eur na rôzne projekty. Želám veľa úspechov nielen oceneným, ale aj ďalším ľudom, ktorí pracujú v mestách a obciach. Každý by si zaslúžil poďakovanie" , uviedol trenčiansky župan s tým, že tento rok ho potešilo aj zapojenie sa dvoch stredných škôl k organizácii podujatia.

Ďakovný list si z rúk predsedu TSK a zástupcu inštitúcie, ktorá oceneného nominovala, prevzalo 17 aktívnych jednotlivcov a 7 kolektívov. Za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť pri príležitosti životných jubileí konkrétne Janka Bzdušková, Anna Masárová, Terézia Topičová, Petronela Nazadová, Jana Ondrejovičová a Marta Stuparičová. Prvé kvarteto menovaných pracuje vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, ktorá bola ocenená za aktívnu knižnično-informačnú činnosť, ako aj organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí pre deti i dospelých pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice.

Počas večera sa predstavil jubilujúci Komorný orchester mesta Trenčín, za všetkých ocenených sa prihovoril a poďakoval Marián Kvasnička, atmosféru večera umocnilo vystúpenie rodáčky z Trenčína, sólistky Opery SND, sopranistky Andrey Vizváry, sólistu Opery SND Daniela Čapkoviča za klavírneho sprievodu korepetítorky Opery SND a Opery Štátneho divadla Košice, klaviristky Júlie Grejtákovej. Flores musarum bol vzdaním úcty ľuďom, ktorí sa či už z profesionálneho hľadiska, alebo individuálneho záujmu venujú kultúre a osvetovej činnosti.

Večer organizovalo Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, Trenčianskym múzeom a Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne. Na príprave sa podieľali aj študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne, ktorí graficky vytvorili logo podujatia a študenti Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne, ktorí sú autormi krásneho a originálneho ocenenia, čím došlo aj k symbolickému prepojeniu mladej talentovanej generácie tvorcov a ľudí, ktorí majú v oblasti umenia za sebou roky tvorivej práce. Flores musarum bolo prvým verejným ocenením kultúry v kraji. Oceňovanie bude pokračovať podujatím „Múzy nás spájajú“ na Považí a „Kultúra 2015“ na hornej Nitre.

         ... a vlastne, vieme my, kde kvitnú kvety múz?
         A či ich vášnivých hľadačov poznáme?
         Možno aj takí sú, čo prešli sveta kus...
         Vrátiac sa do vlasti užasli v omame –
         našli tie kvety múz v úrodnej záhrade,
         len čo sa ocitli v dedičných dolinách.
         Otázku prirovnať možno len k záhade,
         odpoveď na ňu má vo vlnách modrý Váh:
         najkrajšie kvety múz rastú nám na dohľad,
         rodostrom svoj talent ukryl si pod kôru,
         maľovať rodný kraj možno vie aj tvoj brat
         niekto svoj záujem zasvätil folklóru,
         iný nám výtvory básnika tlmočí,
         architekt v stavebnom umení vyniká,
         muzikant vznesie nás do výšok z hlbočín,
         športovec víťazí podceniac riziká.
         Niekto sa venuje národnej osvete
         a niekto stará sa o zdravie človeka,
         génius krajan nás preslávi vo svete,
         niekto nás obúva a niekto oblieka...
         Je preto na mieste všimnúť si nevšednosť,
         snahu a odvahu pre druhých pracovať,
         najmä keď práve tej vo svete nie je dosť.
         Je šťastím človeka, keď iným má čo dať. 
         Jedinec, ktorý z nás v čomkoľvek vyniká,
         každý je kvetom múz, ktorý sa rozdáva,
         pri cestách života má význam míľnika.
         Kvetom múz naleží aj dnešná oslava.

         (K. Hudecová: Kvety múz)

Zdroj: TSK (tlačová správa)

Fotogaléria

4 fotografie