V trenčianskej knižnici založili odbočku Spolku slovenských spisovateľov

V trenčianskej knižnici založili odbočku Spolku slovenských spisovateľov

V utorok 22. septembra 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne stretli členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Trenčianskeho kraja, priatelia literatúry a jej tvorcov, aby založili trenčiansku odbočku najstaršej literárnej inštitúcie na Slovensku. Takéto odbočky SSS už dlhé roky fungujú v Nitre, Žiline, Košiciach, Banskej  Bystrici, Trnave.

Bohatý a aktívny literárny život spisovateľov Trenčianskeho kraja je dôvodom, pre ktorý sa vedenie spolku spolu s jeho členmi v našom kraji rozhodli založiť svoju odbočku v Trenčíne. V zmysle stanov SSS regionálne odbočky podporujú svojich členov v rozvíjaní ich tvorivej spisovateľskej činnosti a zúčastňujú sa na literárnom živote v regióne. Tajomník SSS Ján Tazberík na margo vzniku novej odbočky SSS v Trenčíne povedal, že "literárny život nemožno centralizovať ani riadiť z Bratislavy. Ten sa musí a má rozvíjať tam, kde žijú jeho tvorcovia."

SSS vybudovala svoju regionálnu odbočku na serióznych a overených základoch literárnych výkonov v spolupráci s Verejnou knižnicou Michala Rešetku a Miestnym odborom Matice slovenskej. Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS a garant miestneho odboru MS povedal: "O slávnej histórii večne slovenského mesta Trenčína iste netreba hovoriť. Rovnako ani o jeho literárnych tradíciách. V meste sa už vyše dvadsať rokov uskutočňuje literárna súťaž mladých autorov, ktorá nesie meno duchovného mecéna Trenčína Jozefa Braneckého. V meste a jeho okolí žilo a tvorilo i žije a tvorí mnoho osobností slovenskej literatúry. Preto je nanajvýš logické a zdá sa mi, že už aj naliehavé, aby v meste pôsobila odbočka Spolku slovenských spisovateľov. Bude to ďalšie hrdé logo mesta a bude to i posila pre Spolok ako celok. A tú posilu potrebuje práve teraz. Už vidím a cítim, ako sa z návršia cintorína nad mestom z vynoveného hrobu usmieva mamka Ľudovíta Štúra."

Prítomní členovia si na ustanovujúcom stretnutí trenčianskej odbočky zvolili predsedníctvo v zložení: tajomníčka - Margita Ivaničková; členovia výboru - Margita Ivaničková, Janka Poláková, Mária Pomajbová. Založenie odbočky spoločným vyhlásením podporilo štrnásť členov SSS Trenčianskeho kraja.

Založenie trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov

Foto: Tajomníčke trenčianskej odbočky SSS M. Ivaničkovej blahoželá predseda SSS Miroslav Bielik.

Literátov v novovzniknutej trenčianskej odbočke čaká teda tradične náročná intelektuálna práca – spolupracovať s mladými literárnymi talentami, tvoriť, pomenúvať a prezentovať v umeleckej forme pravdivé javy, nebáť  sa ich vysloviť v dezorientovanej spoločnosti a tak ju svojím dielom humanizovať. Dosť roboty na niekoľko spisovateľských životov!

Viac informácií o aktivitách trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov nájdete na webovej stránke: www.sss-trencin.szm.com 

MI

Fotogaléria

8 fotografií