Vydezinfikovanú knižnicu znovu otvoríme 11. mája

Vydezinfikovanú knižnicu znovu otvoríme 11. mája

Po dvoch mesiacoch zasvietilo svetlo na konci tunela aj pre čitateľov trenčianskej knižnice. Literárne obzory s našimi knihami si budete môcť opäť rozširovať od pondelka 11. mája 2020.

V rámci postupného uvoľňovania protiepidemiologických opatrení však treba počítať s dodržiavaním viacerých bezpečnostno-hygienických podmienok.

Dočasne sme preto upravili aj otváracie hodiny.

Na pracovisku VKMR na Jaselskej ulici budú od 11. 5. 2020 otvorené všetky oddelenia s výnimkou študovne a multimediálnej študovne, počas pracovných dní v čase 8.00 - 18.30 h, v sobotu 8.00 - 13.00 h.

Pracoviská VKMR na sídliskách Juh a Dlhé Hony budú od 11. 5. 2020 otvorené v čase 9.00 - 16.00 h. v sobotu 8.00 - 13.00 h.

Sídlo VKMR na Hasičskej ulici s oddeleniami Čitáreň s internetom pre verejnosť, Hudobné oddelenie, Oddelenie pre deti a mládež zostávajú do odvolania zatvorené. Literatúru pre deti a mládež, ktorá sa nachádza na Hasičskej ulici si môžete objednať na adrese deti@vkmr.sk a následne si ju vyzdvihnete na Jaselskej ul.

Pracovisko VKMR v Kubrej bude od 11. 5. 2020 otvorené v pôvodne zaužívanej dobe - v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 16.00 h, v stredu od 10.00 do 18.00 h.

Pracovisko VKMR v Opatovej nad Váhom je do odvolania zatvorené.

Dezinfekcia priestorov VKMR počas dočasného zatvorenia, 2020

Vstup do priestorov knižnice je možný len s ochranným rúškom na tvári a pri dodržiavaní  bezpečnej vzdialenosti. V záujme eliminácie možných bezpečnostných rizík zostanú vrátené knihy pred ďalšou výpožičkou izolované v špeciálnej miestnosti sterilizované germicídnym žiaričom. Pristup k PC nie je možný, vypnuté pre čitateľov zatiaľ zostávajú aj počítače s on-line katalógmi.

Ako doplnila riaditeľka VKMR Gabriela Krokvičková, hoci trenčianska knižnica musela kvôli pandémii koronavírusu svoje brány pre čitateľov dočasne zatvoriť (od 10. 3. 2020) , život v nej sa úplne nezastavil. "Do konca marca sme museli obnoviť priestory po havárii v oddelení beletrie, čo sa nám aj podarilo. Počas apríla došlo k vymaľovaniu priestorov centrálnej evidencie a vstupných miestností v budove na Jaselskej ulici. Aktivity pre verejnosť sme postupne preniesli na sociálne siete. Deti i dospelých sme viedli k čítaniu z pohodlia domova formou tradičného Dňa ľudovej rozprávky či cez rôzne literárne súťaže. Zároveň sme doslova každému umožnili bezplatný prístup k e-knihám. Medzičasom sa nám podarilo odvysielať aj historicky prvý priamy prenos z nášho kultúrneho podujatia."

Dezinfekcia priestorov VKMR počas dočasného zatvorenia, 2020

Sankcie za nevrátené knihy počas zatvorenia knižnice nevznikali, výpožičná doba bola aktuálne predlžovaná, upomienky sme čitateľom neposielali.

V prípade potreby môžete vypožičané knihy naďalej vrátiť do biblioboxu na Jaselskej ulici.

Vopred ďakujeme za vašu vernosť a zvýšenú trpezlivosť pri vybavovaní výpožičiek. O to srdečnejšie sa tešíme na osobné stretnutie!

Pravidlá návštevy v trenčianskej knižnici počas pandémie (aktualizované)

Súvisiace video