Vyšiel nový kalendár výročí osobností a udalostí

Vyšiel nový kalendár výročí osobností a udalostí

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne vydala publikáciu prezentujúcu významné regionálne osobnosti a udalosti, ktorých výročie si pripomenieme v roku 2021. Kalendár výročí obsahuje súpis jubilujúcich osobností a udalostí okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

Kalendár je rozdelený na dve základné časti. V prvej časti, publikácia obsahuje jubilujúce osobnosti, ktoré majú k uvedenému regiónu vzťah, t. j. narodili sa tu, pôsobili, zomreli, sú tu pochované alebo ho významným spôsobom ovplyvnili, a v roku 2021 si pripomíname ich výročie. Pri každej osobnosti sú uvedené základné biografické údaje s charakteristikou - meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia (ak sú známe), povolanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie, pochovaný, príp. štúdium). Usporiadanie tejto časti je chronologické, podľa dátumu výročia jubilujúcej osobnosti, to znamená podľa mesiaca a dňa výročia jubilanta.

Druhú časť tvoria významné udalosti regiónu, ktoré sú rozdelené na prvé písomné zmienky jubilujúcich miest a obcí uvedených okresov, a výročia udalostí, ktoré ovplyvnili život v regióne. Záznam o výročí prvej písomnej zmienky, okrem názvu obce alebo mesta uvádza rok, ku ktorému sa výročie vzťahuje a záznam o významnej udalosti regiónu okrem roku, ku ktorému sa vzťahuje výročie, obsahuje aj jeho stručnú charakteristiku.

Kalendár výročí osobností a udalostí 2021

"Vyhľadávanie v kalendári uľahčuje menný a zemepisný register a dopĺňa ho zoznam použitej literatúry. Veríme, že predkladaná publikácia bude podnetom pre zviditeľnenie a sprítomnenie hodnotných myšlienok, diel, odkazov a inšpiruje k realizácii zaujímavých podujatí," uviedla zostavovateľka kalendára Petra Dombaiová.

Kalendár výročí osobností a udalostí 2021 okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín v roku 2021 si môžete pozrieť, resp. stiahnuť aj na našom webe v sekcii "REGIO knižnica".