Vyšiel nový kalendár výročí osobností a udalostí

Vyšiel nový kalendár výročí osobností a udalostí

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne vydala publikáciu prezentujúcu významné regionálne osobnosti a udalosti, ktorých výročie si pripomenieme v roku 2023.

Kalendár výročí obsahuje súpis jubilujúcich osobností a udalostí okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.

Kalendár má dve časti. V prvej časti sa nachádzajú významné osobnosti, či už kultúrneho, spoločenského, politického ale aj športového života, ktoré sa v našom regióne narodili, pôsobili, zomreli, sú tu pochované, alebo ho významným spôsobom ovplyvnili. Pri každej osobnosti sú uvedené základné biografické údaje – priezvisko a meno, rok a miesto narodenia a úmrtia (ak sú známe), povolanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie, pochovaný). Usporiadanie tejto časti je chronologické podľa dátumu výročia jubilujúcej osobnosti, to znamená podľa mesiaca a dňa výročia jubilanta. Osobnosti, u ktorých nebolo možné zistiť presný dátum výročia, sú radené v osobitnej časti kalendára.

Druhú časť tvoria významné udalosti regiónu, ktoré sú rozdelené na prvé písomné zmienky o jubilujúcich mestách a obciach uvedených okresov a výročia udalostí, ktoré ovplyvnili život v regióne. Záznam o výročí prvej písomnej zmienky, okrem názvu obce alebo mesta, uvádza rok, ku ktorému sa výročie vzťahuje a popis významnej udalosti.

Vyšiel nový kalendár výročí osobností a udalostí (2023)

"Vyhľadávanie v kalendári uľahčuje menný a zemepisný register a dopĺňa ho zoznam použitej literatúry. Veríme, že predkladaná publikácia bude pre Vás užitočnou pomôckou pri získavaní a šírení informácii o Trenčianskom kraji, prípadne Vás bude inšpirovať k organizovaniu zaujímavých podujatí," uviedla zostavovateľka kalendára Petra Dombaiová.

Kalendár výročí osobností a udalostí 2023 okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín v roku 2021 si môžete pozrieť, resp. stiahnuť aj na našom webe v sekcii "REGIO knižnica".