Výsledky súťaže Čítajme všetci - čítanie je super

Výsledky súťaže Čítajme všetci - čítanie je super

47. ročník medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne pozná svojich víťazov. Slávnostné vyhodnotenie VKMR tradične zorganizovala v Kine Hviezda v stredu 22. júna 2011.

Do súťaže „Čítajme všetci - čítanie je super" sa v školskom roku 2010/2011 zapojilo viac ako 600 žiakov z 24 tried z 8 základných škôl v Trenčíne. Spoločne so svojimi pedagógmi pravidelne, vo všetkých lokalitách mesta, navštevovali knižnicu, požičiavali si knihy a zúčastňovali sa na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach. Slávnostného vyhodnotenia najaktívnejších tried sa v kine Hviezda zúčastnilo takmer 400 žiakov a pedagógov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli povzbudiť žiakov, aby naďalej „zápasili s krízou v čítaní" a víťazom srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

5 fotografií