Vystavujeme artefakty k 500. výročiu reformácie

Vystavujeme artefakty k 500. výročiu reformácie

Na jeseň 2017 uplynulo päťsto rokov od pamätného dňa, keď augustiniánsky mních Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz o podstate pokánia, ktoré vyvolali širokú spoločenskú odozvu. Pri tejto príležitosti sme pripravili výstavu, približujúcu historické míľniky reformácie a ich ohlas na území dnešného Slovenska vrátane spoločenského života Trenčína i Trenčianskeho kraja.

"Od polovice 16. storočia sa prihlásenie k reformačným ideám naplno prejavilo aj na území dnešného Slovenska, a rovnako aj v Trenčianskom kraji – Bánovce nad Bebravou 1525, Kostolná (vtedy ešte pod spoločným názvom Drietoma) 1534, Kochanovce 1548... Centrom reformačných myšlienok pre celé stredné Považie bol Trenčín od roku 1560. V roku 1570 už v meste vzniklo nižšie evanjelické gymnázium, 5. októbra 1580 sa v meste konala 1. evanjelická synoda, k reformácii sa hlásila šľachta i obyvateľstvo.
Výskyt historických knižničných dokumentov na konkrétnom území alebo lokalite býva produktom kultúrneho rozmachu v danej dobe. Ohlas reformácie v spoločenskom živote mesta i územia dnešného Trenčianskeho kraja môžeme poznávať aj prostredníctvom zachovaných historických knižníc Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania (ECAV), alebo osudu osobností," priblížil odborný garant výstavy Igor Zmeták.

Výstava 500 rokov reformácie a Trenčiansky kraj vo VKMR

Fotogaléria

5 fotografií