Výzva na zakúpenie kníh pre ukrajinské deti

Výzva na zakúpenie kníh pre ukrajinské deti

Pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny podáva aj trenčianska knižnica. Naša forma pomoci je adresná, pretože veľmi dobre vieme, že deti potrebujú knihy. 

V spolupráci s kníhkupectvom Martinus vyhlasujeme výzvu na zakúpenie kníh s 20% zľavou.

AKÝ JE POSTUP?
V e-shope si vyberte knihu, ktorú chcete darovať. Vložte ju do košíka a ako dodaciu adresu zadajte adresu konkrétnej knižnice, ktorú nájdete v nižšie uvedenom zozname.
Knihy sa využijú pri práci s ukrajinskými deťmi v miestnych komunitách, neziskových organizáciách, škôlkach či školách. 

Distribúciu kníh zabezpečia knižnice zapojené do výzvy.

Vopred ďakujeme za nezištnú pomoc, vďaka ktorej ukrajinským rodinám aspoň čiastočne spríjemníme život na novej adrese.

Bližšie informácie získate po kliknutí na samostatný banner pod textom alebo na webe martinus.sk.

Výzva na pomoc ukrajinským deťom (Martinus)

Zoznam knižníc zapojených do výzvy na zakúpenie kníh ukrajinským deťom
Mestská knižnica Ľ. Štúra, 5. apríla 18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Verejná knižnica Mikuláša Kováča, ul. Lazovná 26, 974 01 Banská Bystrica
Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov
Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Miestna knižnica Vrakuňa, Toplianska ulica č. 5, 821 07 Bratislava
Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
Kysucká knižnica v Čadci, ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
Vihorlatská knižnica v Humennom, Námestie slobody 50, 066 01 Humenné
Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice
Liptovská knižnica G. F. Belopotockeho, Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
Mestské centrum kultúry Malacky- knižnica, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Obecná knižnica Malinovo, Ludvíka Svobodu 11, 900 45 Malinovo
Turčianska knižnica v Martine, Divadelná 4619/5, 036 01 Martin
Mestská knižnica Dom kultúry v Námestove, Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok
Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi, F. Madvu 11, 971 01 Prievidza
Mestská knižnica Sliač, Kúpeľná 11, 962 31 Sliač
Podduklianska knižnica vo Svidníku, 8. mája 697/55, 089 01 Svidník
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho, Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
Krajská knižnica Ľ. Štúra, Ľ. Štúra 5, 960 01 Zvolen
Krajská knižnica Žilina, Antona Bernoláka 47, 011 77 Žilina