Zahviezdite vo fantasy súťaži Deň asteroidov!

Zahviezdite vo fantasy súťaži Deň asteroidov!

Študujete na 2. stupni ZŠ alebo na strednej škole a túžite publikovať vlastné literárne dielo? Vaša šanca prichádza v súťaži o najlepší vedecko-fantastický príbeh na tému "Planétky alias asteroidy, kométy a ďalšie tajuplné malé telesá blízkeho i ďalekého vesmíru".

Súťaž FANTASY ASTEROID DAY prebieha v období február – jún 2022.

Literárne príspevky posielajte na adresy: hvezdarpartizanske@gmail.com; hvezdap@hvezdaren.sk.

Uzávierka súťaže: 30. 6. 2022.

Vyhodnotenie literárnej súťaže je naplánované na september 2022.

Bližšie informácie vrátane prihlášky do literárnej sci-fi súťaže DEŇ ASTEROIDOV nájdete v propozíciách súťaže.

Fantasy asteroid day 2022 - propozície literárnej súťaže