Zažite s nami to pravé (prečítané) leto!

Zažite s nami to pravé (prečítané) leto!

V štyroch pracoviskách trenčianskej knižnice nájdete cez leto kráľovstvo detských čitateľov plné motivačného čítania spojeného s tvorivými dielňami, kvízmi, hrami a inými zábavnými aktivitami obmieňanými v trojtýždňových intervaloch.

Téma č. 2: O MALIČKOSTIACH

Počet miest je obmedzený, na podujatie je potrebné sa vopred prihlásiť.

KONTAKTY NA PRIHLÁSENIE
Pracovisko s literatúrou pre deti a mládež na Hasičskej ulici 1: deti@vkmr.sk, 032/7460715
Pracvisko Dlhé Hony: dlhehony@vkmr.sk, 032/6522086
Pracovisko Juh: juh@vkmr.sk, 032/6523314
Pracovisko Kubrá: kubra@vkmr.sk, 032/7437368

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: Facebook/deti.vkmr