Čítajme všetci, čítanie je super ´2019

Čítajme všetci, čítanie je super ´2019

Termín: 18.6.2019, 11:00

Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 55. ročníka medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2018/2019.

Podujatie je spojené s prezentáciou novej legendy Vlada Kulíška O komorníčke Agáte.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Miesto konania

Verejná knižnica M. Rešetku, Jaselská 2 (letná čitáreň)

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a Mesto Trenčín

Organizátor

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne