Z histórie športovísk v Trenčíne na brehoch a sihotiach Váhu

Z histórie športovísk v Trenčíne na brehoch a sihotiach Váhu

Termín: 26.4.2022, 16:30

Interaktívna beseda s milovníkom regionálnych dejín VOJTECHOM BRABENCOM, tentoraz na tému "Z histórie športovísk v Trenčíne na brehoch a sihotiach Váhu" s dôrazom na lodenice, plavárne, či ihriská.

Miesto konania

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1 (spol. miestnosť)

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a Klub starých Trenčanov pri MOMS v Trenčíne