Rok 2017

VIII. stretnutie spisovateľov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju. Hostia: Božena Adamicová, Milan Belás, Eva Bodnárová, Jozef Borčányi, Rudolf Dobiáš, Marta Gergelyová, Margita Ivaničková, Barbora Kardošová, Štefan Kuzma, Silvester Lavrík, Miloš Radosa, Ivor Ripka, Vladena Teslíková. Miesta: Úrad TSK, Posádkový klub Trenčín, Reštaurácia Retro. Dátum: 13. 3. 2017.

Fotogaléria

12 fotografií