Knihovník 2/2009

Knihovník 2/2009
Viac než len metodický časopis pre verejné knižnice okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava.  Prinášame v ňom atraktívny pohľad do zákulisia VKMR, prierez kultúrnymi podujatiami v roku 2009 či exkurz do historických knižničných fondov. Prečítajte si jeho najnovšie číslo!