Literárne talenty môžu zabodovať v dvoch súťažiach

Literárne talenty môžu zabodovať v dvoch súťažiach

Máte literárne nadanie? Radi píšete? Alebo len cítite potrebu vyjadriť sa a usudzujete, že najlepšie vašej duši ulahodíte tak, keď myšlienky "hodíte na papier"? Ak ste aspoň raz odpovedali "áno", skúste sa skonfrontovať s ďalšími autormi v našich obľúbených literárnych súťažiach.

Kope vás múza? Prihláste sa do našej literárnej súťaže!

PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME je obľúbená literárna súťaž žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja v dvoch vekových kategóriách - mladší (8-10 roční) a starší (11-15 roční) žiaci. Žánrovo sa člení na poéziu a prózu a má za sebou sedemnásť ročníkov.

Termín uzávierky posielania príspevkov je posunutý do 30. 4. 2020. Bližšie informácie nájdete v propozíciách 18. ročníka súťaže.

Celoslovenská Literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA zastáva prestížne miesto na poli amatérskej literárnej tvorby. Tradične je vypísaná v dvoch žánroch, dvoch vekových kategóriách pre stredoškolákov i dospelých a vo viacerých tematických oblastiach.

Časť súťaže je v tomto roku venovaná 260. výročiu narodenia kardinála, uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa Alexandra Rudnaya (* 1760 Považany), 70. výročiu Barbarskej noci, 5. výročiu úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Literatúry faktu na tieto témy je veľa. Tešíme sa však na ich umelecko-literárne uchopenie!

Príspevky do XXVIII. ročníka je možné posielať do 31. 8. 2020. Bližšie informácie nájdete v propozíciách súťaže.