Mimoriadne kvalitný 23. ročník súťaže J. Braneckého

Mimoriadne kvalitný 23. ročník súťaže J. Braneckého

Na pôde trenčianskej knižnice ocenili laureátov 23. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Slávnostné vyhlásenie výsledkov má v kalendári miestnych kultúrno-spoločenských podujatí tradične vyárendovaný posledný novembrový piatok.

Do súťaže, organizovanej Maticou slovenskou v spolupráci s Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom sa v tomto roku prihlásilo 159 autorov, ktorí poslali 489 literárnych príspevkov. Rekordný počet záujemcov prekvapil aj členku odbornej poroty Margitu Ivaničkovú. "Ani Spolok slovenských spisovateľov nemá v pamäti, že by sa do jedného ročníka literárnej súťaže prihlásilo takmer 160 účastníkov. Z môjho pohľadu je na týchto príspevkoch najcennejšie, že v niektorých prípadoch dokonca presahujú kvalitu už etablovaných renomovaných slovenských autorov," zhodnotila Ivaničková. Výnimočnosť tohtoročných príspevkov podľa nej umocnila mimoriadne kvalitná kategória poézie mladých ľudí od 15 do 20 rokov. Ako však zdôraznila, najkvalitnejšie, čo vzišlo z tejto literárnej súťaže, je peniaz, ktorý bude platný vždy a v každej časovej dimenzii.
"Aj ja som bol veľmi milo prekvapený, že súťaž Jozefa Braneckého nabrala takúto akceleráciu. Zvýšenú záťaž cítili aj členovia poroty. Nebýva vždy pravidlom, že veľká kvantita garantuje kvalitu, ale tento raz sa potvrdilo, že práce súťažiacich išli nahor aj kvalitatívne," doplnil predseda poroty Jaroslav Rezník.
Slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka inšpirovalo k napísaniu a prednesu básne Pocta Braneckému ocenenú súťažiacu Blaženu Urbanovú a tiež vynieslo na svetlo sveta oslavnú báseň názvu súťaže z pera Márie Kovalíkovej. Účastníci podujatia si tiež minútou ticha uctili medzičasom zosnulého súťažiaceho Anatola Ládeckého, ktorý do súťaže poslal príspevok na tému rodina.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2015

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred vyše dvoma desaťročiami na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Príspevky, prihlásené do 23. ročníka súťaže, posudzovala odborná porota zložená z trojice členov Spolku slovenských spisovateľov - Margity IvaničkovejJaroslava RezníkaJána Maršálka.

Úspešným autorom blahoželáme, všetkým súťažiacim zároveň ďakujeme za účasť a želáme veľa inšpirácie v ďalšej literárnej tvorbe!

Zoznam ocenených XXIII. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého

Fotogaléria

10 fotografií