Poznáme laureátov 24. ročníka súťaže J. Braneckého

Poznáme laureátov 24. ročníka súťaže J. Braneckého

Posledný novembrový piatok napísal bodku za 24. ročníkom celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Výsledky slávnostne vyhlásili na pôde trenčianskej knižnice za účasti laureátov a členov odbornej poroty. Spomedzi ocenených najčastejšie rezonovali mená Kristína Hirešová a Lidka Žáková, ktoré uspeli v žánri poézia i próza. Dvomi cenami sa môže pochváliť aj Andrea Trusková.

Na súťaži zastrešovanej Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom sa premiérovo organizačne podieľala aj Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2016 - vyhodnotenie

Porota v osvedčenom zložení - Jaroslav Rezník (predseda), Margita IvaničkováJán Maršálek - hodnotila v tomto roku 283 literárnych prác od 91 autorov. Medzi súťažiacimi dominovali ženy, z hľadiska veku bola početnejšie zastúpená II. kategória (nad 20 rokov) s počtom 62 autorov. Voľný výber žánru a témy sprevádzala ponuka troch tematických oblastí (Kyberšikana; Svetozár Hurban Vajanský – osobnosť svojej generácie; Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne).

Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2016 - vyhodnotenie

Ako povedal Jaroslav Rezník, 24. ročník mal veľmi dobrú úroveň a presvedčil, že podujatie rezonuje po celom Slovensku, aj v médiách. "Som svedkom, ako táto súťaž narastala a postupne naberala na význame. Dovolím si tvrdiť, že v slovenskej konkurencii patrí na popredné priečky. Dúfam, že v budúcom jubilejnom ročníku sa nám podarí vydať aj zborník literárnych prác," poznamenal predseda poroty.

Podľa jeho kolegyne z porotcovského kresla i Spolku slovenských spisovateľov sa v literárnej súťaži J. Braneckého prvýkrát objavili postmoderné experimentálne a zároveň kvalitné texty. "Oproti veľmi silnému vlaňajšiemu ročníku ma prekvapilo, že príspevky tejto edície vyžarujú vnútornú istotu, pokoj a nádej. Napĺňa ma optimizmom, že na rozdiel od iných atraktívnejších literárnych súťaží sa ani jeden zo súťažiacich, napriek výberu náročných tém, nenechal zviesť na vlnu vulgárnosti, cynizmu, zlomyseľnosti, či zloby – teda javov, ktorých je v našej spoločnosti plno," dodala Margita Ivaničková.

Slávnostné vyhodnotenie 24. ročníka inšpirovalo k napísaniu a prednesu oslavnej básne súťaže s názvom "Studňa" ocenenú autorku Máriu Šiškovú-Michalovú. O hudobný vstup sa postarala Lucia Sýkorová s piesňami Mikuláša Schneidera-Trnavského v korepetícii Milice Ilčíkovej.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého ´2016 - vyhodnotenie

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred vyše dvoma desaťročiami na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Úspešným autorom blahoželáme, všetkým súťažiacim zároveň ďakujeme za účasť a želáme veľa inšpirácie v ďalšej literárnej tvorbe!

Zoznam ocenených XXIV. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého

Fotogaléria

12 fotografií