Poznáme laureátov 25. ročníka súťaže J. Braneckého

Poznáme laureátov 25. ročníka súťaže J. Braneckého

V prvý deň posledného mesiaca roka 2017 slávnostne vyhodnotili jubilejný 25. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého "Studňa sa tajne s dažďom zhovára". Výsledky vyhlásili tradične na pôde trenčianskej knižnice za účasti laureátov a členov poroty.

Na súťaži zastrešovanej Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom sa po vlaňajšej premiére opäť organizačne podieľala aj Krajská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2017 - vyhodnotenie

Odborná porota v osvedčenom zložení - Jaroslav Rezník (predseda), Margita IvaničkováJana Poláková, Ján Maršálek - hodnotila literárne práce v dvoch vekových kategóriách. Voľný výber žánru a témy sprevádzala ponuka tematickej oblasti "Pravde a národu" v duchu životného kréda Jozefa Miloslava Hurbana.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku celoslovenskej literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára uzrel svetlo sveta zborník obsahujúci najlepšie diela z predchádzajúcich ročníkov, ako aj príspevky ocenené v tomto roku. 232-stranovú publikáciu vydal Spolok slovenských spisovateľov aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2017 - obálka zborníka

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 25 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2017 - výsledková listina

Úspešným autorom blahoželáme, všetkým súťažiacim zároveň ďakujeme za účasť a želáme veľa inšpirácie v ďalšej literárnej tvorbe!

Fotogaléria

15 fotografií