Poznáme výsledky 31. ročníka súťaže J. Braneckého

Poznáme výsledky 31. ročníka súťaže J. Braneckého

Na sklonku kalendárneho roka v trenčianskej knižnici vyhodnotili ďalší ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého "Studňa sa tajne s dažďom zhovára". Okrem autorov zo Slovenska sú medzi ocenenými aj práce z Českej republiky, Rakúska a Rumunska.

"S potešením konštatujem, že umelecko-estetická kvalita súťažných prác ma stúpajúcu kvalitatívnu úroveň. Naša súťaž sa už stabilne a bezo zmeny uskutočňuje pod strieškou sloganu Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Myslíte si, že umelá inteligencia dokáže zistiť, o čom sa tá studňa zhovára s dažďom? Možno by to dokázala, ale to by musela vedieť napísať Báseň. A to zatiaľ nevie. Aspoň nie báseň, ktorá by bola originálnou básňou," pripomenul predseda poroty Jaroslav Rezník, ktorý sa prítomným prihovoril na diaľku cez konferenčný hovor.

Ako poznamenala tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja Margita Ivaničková, do 31. ročníka literárnej súťaže poslalo 75 autorov (z toho 25 mužov) dovedna 208 literárnych príspevkov. V poetických kategóriách sa uchádzalo o priazeň poroty 148 poetických a 60 prozaických prác.
"S radosťou konštatujem, že oproti minulým kovidovým ročníkom sa autorská tvorivá trajektória odklonila od depresívnych tém, ktoré gniavili celú spoločnosť a prirodzene sa nemohli neodraziť aj v autorskej tvorbe. Veď kto iný by mal reflektovať na zhubné spoločenské trendy ak nie autori, ktorí chápu, že jediným systémovým východiskom z tohto nielen nášho, ale globálneho marazmu je báza morálky a kultúry," doplnila.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2023

Práce laureátov súťaže spolu s literátmi, ktorí zareagovali na vybranú tematickú oblasť, našli miesto v zborníku MLČANIE KAMEŇA. Dielo je dostupné v Digitálnom fonde Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 31 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Zastrešuje ju Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, Odbočkou Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja a Mestom Trenčín. Súťaž má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Odbornej porote predsedá bez jedinej výnimky už tri desaťročia básnik Jaroslav Rezník, práce hodnotili ďalší členovia poroty - Margita Ivaničková, Janka Poláková a Juraj Oravec.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 31. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO "STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA" (PDF)

Fotogaléria

13 fotografií