Prichádzajú silné témy a renomované osobnosti

Prichádzajú silné témy a renomované osobnosti

Takýto mesiac tu dlho nebol. Jesenný maratón našich kultúrno-spoločenských podujatí prináša v týždňových intervaloch doslova jeden ťahák za druhým. Doprajte si čas na zábavu, poéziu, jednu z najcharakteristickejších kapitol dejín priemyslu v Trenčíne, či zákonitosti zdraviu prospešnej životosprávy!

Silné témy v sprievode renomovaných osobností - taký je tohtoročný november v trenčianskej knižnici.

Výber z novembrových besied vo VKMR (spoločenská miestnosť knižnice, Hasičská 1)

5. 11. 2015, 16.00 h
K. Hudecová: S ránom prichádza nádej
Stretnutie s poetkou, textárkou, autorkou epigramov a aforizmov Katarínou Hudecovou, spojené s prezentáciou jej najnovších básnických zbierok (S ránom prichádza nádej; Pol slnka). Moderuje: Zuzana Laurinčíková. Hudobný hosť: 3D band z Trenčína.

12. 11. 2015, 16.00 h
Niekdajšie textilné a odevné závody v Trenčíne
Pútavá prednáška s diskusiou v podaní Vojtecha Brabenca o jednej z najcharakteristickejších kapitol dejín priemyslu v Trenčíne.

18. 11. 2015, 16.00 h
Literatúra na cestách
Beseda s trojicou známych slovenských spisovateľov - Jozefom Slovákom, Petrou Nagyovou-Džerengovou a Marekom Mittašom.

26. 11. 2015, 16.00 h
Človek sa má tak, ako a čo zje
Beseda so známym lekárom a spisovateľom Igorom Bukovským, ktorý sa venuje otázkam výživy a trendom v oblasti zdraviu prospešnej životosprávy s podtitulom.

30. 11. 2015, 16.00 h
Viliam Klimáček: Vodka a chróm
Beseda s trenčianskym rodákom, spisovateľom, dramatikom, režisérom a zakladateľom divadla GUnaGU V. Klimáčkom, spojená s prezentáciou jeho najnovšej tvorby vrátane románu Vodka a chróm.

Srdečne pozývame, vstup na všetky naše podujatia je voľný!

November 2015 vo VKMR

Literatúra na cestách ´2015 - Trenčín