Veronika Homolová Tóthová: prezentácia knihy Mama milovala Gabčíka