Poznáme výsledky 30. ročníka súťaže J. Braneckého

Poznáme výsledky 30. ročníka súťaže J. Braneckého

Po troch rokoch mohli organizátori vyhlásiť výsledky opäť v slávnostnom formáte za účasti verejnosti.

Vyhodnotenie Literárnej súťaže Jozefa Braneckého "Studňa sa tajne s dažďom zhovára" bolo spojené s tvorivou dielňou a uvedením do života zborníka ocenených prác.

"Jubilejný tridsiaty ročník celoslovenskej literárnej súťaže STUDŃA SA TAJNE s DAŽĎOM ZHOVÁRA považujem za náš spoločný úspech. Spoločne konštatujeme, že najcennejšie na troch desaťročiach spoločného úspechu je kontinuita, uvzatosť a vôľa nevzdať sa. A dôvodov by bolo! Vás, milí laureáti, milí píšuci autori, nemajú prečo zaujímať stále sa zhoršujúce podmienky pre organizáciu takýchto podujatí. Vás, ako autorov predsa zaujímajú dôvody čoraz temnejších mračien nad našimi životmi! A z tých veru napršalo do vašich príspevkov mnoho rozčarovania, smútku, ťažoby z všadeprítomného podvodu a málo optimizmu. Dôvodom naň pre odbornú porotu súťaže je však stále rastúci záujem o tvorivú reflexiu toho, čo sme nútení vnímať a žiť," zhodnotila tajomníčka odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja Margita Ivaničková.

Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022

Do 30. ročníka súťaže sa prihlásilo so svojimi príspevkami 84 autorov; z toho 69 žien, 15 mužov. Autori dosiahli v žánrovej oblasti pomerne vyvážené skóre, keď v oblasti prózy súťažili so 160 prácami a v oblasti poézie 153 prácami. Dovedna v tomto ročníku súťažilo o svoju pozíciu na literárnom nebi 313 literárnych príspevkov.

Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022

Ako podotkol predseda poroty Jaroslav Rezník, ktorý sa prítomným prihovoril na diaľku cez konferenčný hovor, je vecou štatistiky, koľko účastníkov a s koľkými prácami sa súťaže za uplynulých tridsať rokov prezentovalo. "Je jasné, že ako v každej tvorivej oblasti života, aj v tomto prípade sa v našej literárnej kultúre na titulné stránky kníh a do literárnych slovníkov dostanú len tí najvytrvalejší a najtalentovanejší. No keď si spomeniem na mená poetiek ako Andrea Trusková, Ružena Šípková, či na mená poetiek a poetov z neuveriteľne činorodej liahne v Starej Ľubovni, alebo prozaikov a esejistov ako Katarína Holcová, hreje ma pocit, že to stálo za to," doplnil osemdesiatročný básnik, autor literatúry faktu, scenárista a dramatik.

Víťazkou v kategórii poézie autorov do 20 rokov sa stala Kristína Janegová z Trenčianskej Turnej, v poetickej kategórii autorov nad 20 rokov patrí prvenstvo Anne Lažovej zo Svidníka. Medzi mladými prozaickými autormi do 20 rokov zvíťazila Vanessa Bečárová z Trenčína. V tematickej kategórii venovanej odkazu Janka Kráľa zvíťazila Judita Ďurčová z Nového Mesta nad Váhom vo vyrovnanom autorskom dueli, v ktorom druhé miesto získal Michal Vaľko zo Žehry. Prvenstvo v kategórii prózy autorov nad 20 rokov a cenu v tematickej oblasti získala Katarína Holcová z Brandýsa nad Labem.

Podobne ako vlani, práce laureátov súťaže spolu s literátmi, ktorí zareagovali na vybranú tematickú oblasť (Pravé slová i skutky v pravom čase), tento raz venovanej významným výročiam osobností štúrovskej generácie, našli miesto v zborníku. Dielo je dostupné v Digitálnom fonde Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zborník Pravé slová i skutky v pravom čase

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 30 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Zastrešuje ju Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, Odbočkou Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja a Mestom Trenčín. Súťaž má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Odbornej porote predsedá bez jedinej výnimky už tri desaťročia básnik Jaroslav Rezník, práce hodnotili ďalší členovia poroty - básnik Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka a tajomník Spolku slovenských spisovateľov, Margita Ivaničková, Janka Poláková.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2022 - výsledkova listina - zoznam ocenených

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 30. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO "STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA"

Fotogaléria

16 fotografií