Vyhlasujeme 32. ročník literárnej súťaže J. Braneckého

Vyhlasujeme 32. ročník literárnej súťaže J. Braneckého

Trenčianska knižnica - ako spoluorganizátor - pozýva amatérskych literátov do 32. ročníka prestížnej celoslovenskej literárnej súťaže pre stredoškolákov a dospelých "Studňa sa tajne s dažďom zhovára".

Súťaž je rozdelená na dve vekové kategórie.

Popri voľnej téme bez obmedzenia žánru je aktuálny ročník venovaný "Ženám za zrkadlom". Výbor Matice slovenskej vyhlásil rok 2024 za Rok slovenských žien v národnom hnutí. Organizátori súťaže sa tešia na vaše autorské vnímanie výnimočných žien, či už v našej minulosti, alebo v súčasnosti. Žien, vo svojom tajomnom labyrinte "za zrkadlom" teda tam, kde iba ony vedia nájsť východiská zo situácií, ktoré sa "pred zrkadlom" javia ako bezvýchodiskové.

Literárne príspevky môžete posielať do 10. 9. 2024. Súťaž nie je určená pre členov spisovateľských organizácií.

Literárna súťaž Jozefa Braneckého - propozície (2024)

Literárna súťaž Jozefa Braneckého bola pôvodne určená len pre stredoškolákov, v súčasnosti je otvorená všetkým priaznivcom literárnej tvorby. Vznikla pred 31 rokmi na pôde Miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne. Zastrešuje ju Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne s Miestnym odborom Matice slovenskej v Trenčíne, Trenčianskym samosprávnym krajom, Odbočkou Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja a Mestom Trenčín. Súťaž má poetický názov – Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Práve studňa z Trenčianskeho hradu symbolizuje vodu, bez ktorej neexistuje život a nevyschne vďaka dažďovým kvapkám v podobe literárnych talentov. Súťaž je venovaná pamiatke literáta, historika, spisovateľa a pedagóga, ktorý v Trenčíne strávil významnú časť svojho života.

Odbornej porote predsedá bez jedinej výnimky už takmer tri desaťročia básnik Jaroslav Rezník, práce hodnotili ďalší členovia poroty - básnik Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka a tajomník Spolku slovenských spisovateľov, Margita Ivaničková, Janka Poláková a Juraj Oravec.

Bližšie informácie o súťaži a vyhodnotení vlaňajšej edície: "Poznáme výsledky 31. ročníka súťaže J. Braneckého"