Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
30.9.2014 Zmluva o dielo 5/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 5_2014.pdf PDF text 175,19 kB
30.9.2014 Zmluva o dielo 4/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 4_2014.pdf PDF text 172,08 kB
30.9.2014 Zmluva o dielo 3/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 3_2014.pdf PDF text 170,17 kB
30.9.2014 Zmluva o dielo 2/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 2_2014.pdf PDF text 175 kB
30.9.2014 Zmluva o dielo 1/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 1_2014.pdf PDF text 176,3 kB
2.9.2014 Zmluva 62/2014 o poskytovaní knižničných služieb dokumenty/zmluvy/04_2015/Knižničné služby.pdf PDF text 236,23 kB
10.7.2014 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 628-630 Občianskeho zákonníka dokumenty/zmluvy/04_2015/Konštrukta.pdf PDF text 106,57 kB
29.5.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 na projekt číslo MK-528/2014/2.5 dokumenty/zmluvy/04_2015/MKSR 2_5.pdf PDF text 676,75 kB
5.5.2014 Zmluva č. 5/2014 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/04_2015/Mesto Trenčín.pdf PDF text 279,48 kB
28.4.2014 Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu dokumenty/zmluvy/04_2015/SNK.pdf PDF text 271,6 kB
25.4.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo MK-TC/2014/8.2 dokumenty/zmluvy/04_2015/MKSR.pdf PDF text 513,91 kB
9.4.2014 Zmluva číslo 3/2014 o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci programu "Partnerstvo alebo spojme svoje sily" dokumenty/zmluvy/04_2015/SAK.pdf PDF text 138,89 kB
4.3.2014 Zmluva č. 1/2014/014 o vzájomnej spolupráci a propagácii dokumenty/zmluvy/04_2015/Generali.pdf PDF text 345,68 kB
30.9.2013 Zmluva č.22/2013 dokumenty/zmluvy/10_2014/zmluva222013.pdf PDF text 377,29 kB
18.9.2013 Zmluva o dielo - služby a stavebné práce dokumenty/zmluvy/09_2013/Zmluva o dielo - služby a stavebné práce.pdf PDF text 922,79 kB
13.9.2013 Zmluva o dielo na vykonanie dodatočných hydroizolačných prác dokumenty/zmluvy/09_2013/Zmluva o dielo na vykonanie dodatočných hydroizolačných prác.pdf PDF text 584,17 kB
2.9.2013 Zmluva č.15/2013 dokumenty/zmluvy/10_2014/zmluva152013.pdf PDF text 249,3 kB
22.8.2013 Zmluva č.12/2013 dokumenty/zmluvy/10_2014/zmluva122013 dotacia.pdf PDF text 315,41 kB
16.8.2013 Zmluva č.13/2013 dokumenty/zmluvy/10_2014/zmluva132013.pdf PDF text 497,55 kB
1.7.2013 Zmluva č.9/2013 dokumenty/zmluvy/10_2014/zmuva92013.pdf PDF text 316,56 kB