Aktuality

27.10.2009
Zlatá rybka

Hlasujte za najlepšiu knihu roku 2009 v čitateľskej ankete malých a mladých čitateľov "Detská kniha roka"

6.10.2009
Ocenenia pre pracovníkov knižnice

V piatok 23. októbra 2009 sa v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom z oblasti kultúry. Medzi ocenenými boli aj traja pracovníci Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne.

6.10.2009
Ponuka pre pedagógov

Spestrite si vyučovací proces v priestoroch knižnice! Využite možnosť vyučovať hodiny informačnej výchovy pre žiakov ZŠ a SŠ v knižnici!

6.10.2009
Rudolf Dobiáš - Litánie k slobode

Prezentácia knihy významného slovenského spisovateľa z Trenčína.

1.10.2009
Profesorka Mária Pecíková - neznáma osobnosť Trenčína

Spomienka na Máriu Pecíkovú pri príležitosti jej nedožitých 95. narodenín, v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

1.10.2009
Mohyla na Bradle

Na sklonku septembra pripravila Verejná knižnica Michala Rešetku pre trenčianskych študentov atraktívnu besedu s Ivom Velikým pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku 2009 a 90. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika.

29.9.2009
Seminár hudobných knihovníkov

Retrospektívny pohľad na podujatie celoslovenského rozmeru, ktoré v dňoch 23. - 24. 9. 2009 hostila Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

14.9.2009
Ponuka pre školy

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila v novom školskom roku ponuku podujatí pre materské a základné školy.

9.9.2009
Čítajme všetci - čítanie je super

Vyhlásenie 46. ročníka obľúbenej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v čítaní pre školský rok 2009/2010.

8.9.2009
Literárna noc 2009

Dňa 14. 8. 2009 sa konalo tradičné podujatie Literárneho klubu Omega. Sviatkom pre všetkých priaznivcov literatúry bolo už po piaty raz stretnutie s názvom Literárna noc. Podujatie organizované Literárnym klubom Omega pri Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa tentokrát nieslo v duchu výtvarného umenia.