Od 19. apríla sprístupňujeme voľný výber kníh

Od 19. apríla sprístupňujeme voľný výber kníh

Vážení návštevníci, od 19. apríla 2021 môžete opäť osobne navštíviť všetky pracoviská trenčianskej knižnice a vyhľadať si knihy vo voľnom výbere. Podmienkou zostáva dodržanie protiepidemických opatrení.

Otvárame všetky pracoviská v meste, tešíme sa na Vašu návštevu! Vy sa môžete tešiť na množstvo knižných noviniek z každého žánru.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že služby poskytujeme počas upravených otváracích hodín.

Knižné novinky v trenčianskej knižnici (04/2021)

Otváracie hodiny pracovísk Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne

Pravidlá návštevy pracovísk Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne

  • Vstup do knižnice je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom (Vyhláška ÚVZ č. 219/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest).
  • Pri vstupe použite dezinfekciu na ruky.
  • Dodržiavajte minimálne 2-metrové odstupy medzi osobami.
  • V priestoroch knižnice sa môže zdržiavať 1 osoba na 15 m2 v obmedzenom čase 20 minút. Časové obmedzenie neplatí pre návštevníkov všeobecnej študovne.
  • Na vrátenie kníh použite prednostne bibliobox na Jaselskej ulici.

Pravidlá návštevy trenčianskej knižnice (platné od 19. 4. 2021)