Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
12.12.2016 Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 5100025667/4100019558 dokumenty/zmluvy/12_2016/Čiastková zmluva.pdf PDF text 3,19 MB
9.12.2016 Kúpna zmluva na hnuteľné veci dokumenty/zmluvy/12_2016/Kúpna zmluva na hnuteľné veci.pdf PDF kópia 236,04 kB
5.12.2016 Kúpna zmluva č. Z201644130_Z dokumenty/zmluvy/12_2016/Kúpna zmluva č. Z201644130_Z.pdf PDF kópia 332,38 kB
21.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201639585_Z dokumenty/zmluvy/11_2016/Kúpna zmluva č.Z201639585_Z.pdf PDF text 2,15 MB
4.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201635497_Z dokumenty/zmluvy/11_2016/Kupna zmluva c.Z201635497_Z.pdf PDF text 1,81 MB
3.11.2016 Kúpna zmluva č. Z201635471_Z dokumenty/zmluvy/11_2016/Kupna zmluva c.Z201635471_Z.pdf PDF text 1,87 MB
28.9.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-612-03581 dokumenty/zmluvy/10_2016/Zmluva03581.pdf PDF kópia 6,54 MB
28.9.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-03580 dokumenty/zmluvy/10_2016/Zmluva 03580.pdf PDF kópia 6,49 MB
29.9.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03583 dokumenty/zmluvy/10_2016/Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov.pdf PDF text 6,46 MB
26.9.2016 Zmluva 28/2016 o poskytovaní knižničných služieb dokumenty/zmluvy/09_2016/Zmluva 282016.pdf PDF text 1,7 MB
26.7.2016 Zmluva o kontrolnej činnosti elektrickej požiarnej signalizácie číslo SZ_004_2016 dokumenty/zmluvy/09_2016/Zmluva o kontrolnej činnosti elektrickej požiarnej signalizácie.pdf PDF text 5,03 MB
27.5.2016 Zmluva č.KIS-D-21/2016 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/08_2016/Zmluva č-KIS-D-212016.pdf PDF text 2,12 MB
7.7.2016 Kúpna zmluva č. Z201616529_Z dokumenty/zmluvy/12_2016/Kúpna zmluva č. Z201616529.pdf PDF kópia 339,38 kB
11.5.2016 Zmluva č. 17/2016 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/05_2016/Mesto Trencin_dotacia.pdf PDF text 276,77 kB
18.4.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dovera_zmluva_1.pdf PDF text 632,43 kB
14.3.2016 Zmluva č. MK-4334/2016/3.2 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016 dokumenty/zmluvy/03_2016/Zmluva ŠR.pdf PDF text 1,79 MB
1.1.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve č. S-74/06/04 na úhradu služieb a energií dokumenty/zmluvy/03_2016/Zmluva-Dodatok 2.pdf PDF text 95,72 kB
1.1.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve č. S-59/03/04 na úhradu služieb a energií dokumenty/zmluvy/03_2016/Zmluva-dodatok1.pdf PDF text 704,49 kB
27.1.2016 Kúpna zmluva dokumenty/zmluvy/03_2016/Kúpna zmluva.pdf PDF text 388,71 kB
10.9.2015 Zmluva č. 27/2015 o poskytovaní knižničných služieb dokumenty/zmluvy/10_2015/Zmluva o poskytovaní knižničných služieb 2015.pdf PDF text 190,19 kB