Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
17.7.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01670 dokumenty/zmluvy/12_2017/Zmluva č. 17-512-01670.pdf PDF kópia 1,34 MB
27.11.2017 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby dokumenty/zmluvy/11_2017/Dodatok.pdf PDF text 1,13 MB
24.11.2017 Zmluva o dielo č.2/2017 dokumenty/zmluvy/11_2017/Zmluva o dielo.pdf PDF text 3,36 MB
5.10.2017 Dodatok č.1 k Pozáručnej a mimozáručnej zmluve č. 2009/CL/07/02 dokumenty/zmluvy/10_2017/scan000001.pdf PDF text 689,42 kB
7.9.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02953 dokumenty/zmluvy/09_2017/Zmluva o pskytnuti dot.pdf PDF text 7,49 MB
28.8.2017 Zmluva 14/2017 o poskytovaní knižničných služieb dokumenty/zmluvy/08_2017/Zmluva o poskytovaní knižničných služieb.pdf PDF kópia 352,64 kB
24.8.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-03043 dokumenty/zmluvy/09_2017/Zmluva o poskytnutí finan.prostriedkov.pdf PDF text 7,54 MB
24.8.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-03051 dokumenty/zmluvy/09_2017/Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov.pdf PDF text 7,68 MB
24.8.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-511-02959 dokumenty/zmluvy/09_2017/zmluva_17-511-02959 - scan.pdf PDF text 665,47 kB
26.7.2017 Zmluva o kontrolnej činnosti elektrickej požiarnej signalizácie dokumenty/zmluvy/08_2017/Zmluva o kontrolnej cinnosti.pdf PDF text 5,47 MB
11.7.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01657 dokumenty/zmluvy/07_2017/Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov.pdf PDF text 6,84 MB
26.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 číslo: MK-4301/2017/3.2 dokumenty/zmluvy/06_2017/Zmluva o poskytnuti dotacie .pdf PDF text 3,75 MB
23.5.2017 Kúpna zmluva č. Z201723061_Z dokumenty/zmluvy/05_2017/Kupna zmluva c.Z201723061_Z.pdf PDF text 1,83 MB
5.5.2017 Zmluva o dielo č. 1/2017 Projektová dokumentácia na realizáciu výťahu na Jaselskej ul. dokumenty/zmluvy/05_2017/Projektová dokumentácia na realizáciu výťahu.pdf PDF kópia 486,37 kB
26.4.2017 Zmluva č. 11/2017 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/05_2017/Zmluva č.112017 o poskytnutí dotácie.pdf PDF text 2,09 MB
20.3.2017 Hromadný Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb dokumenty/zmluvy/03_2017/Hromadny Dodatok k Zmluve.pdf PDF text 3,24 MB
9.2.2017 Darovacia zmluva dokumenty/zmluvy/02_2017/Darovacia zmluva.pdf PDF text 682,16 kB
23.12.2016 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6240/2016 dokumenty/zmluvy/12_2016/Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf PDF kópia 549,67 kB
20.12.2016 Kúpna zmluva č. Z201647577_Z dokumenty/zmluvy/12_2016/Kupna zmluva.pdf PDF text 1,82 MB
12.12.2016 Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 5100025667/4100025335 dokumenty/zmluvy/12_2016/Čiastková zmluva1.pdf PDF text 3,36 MB