Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
19.8.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04373 dokumenty/zmluvy/09_2019/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-514-04373.pdf PDF kópia 3,26 MB
2.9.2019 Zmluva o kontrolnej činnosti elektrickej požiarnej signalizácie dokumenty/zmluvy/09_2019/Zmluva_EPS1.pdf PDF text 13,21 MB
20.8.2019 Zmluva 14/2019 o poskytovaní knižničných služieb dokumenty/zmluvy/09_2019/Zmluva_14_2019.pdf PDF kópia 748,5 kB
1.8.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR na rok 2019 číslo: MK-4431/2019/3.2 dokumenty/zmluvy/08_2019/Zmluva_MK 4431_2019.pdf PDF kópia 1,69 MB
30.7.2019 Zmluva č.1/2019 na výkon stavebného dozoru dokumenty/zmluvy/08_2019/Zmluva_1_2019.pdf PDF kópia 1,7 MB
30.7.2019 Zmluva o dielo číslo S 145/19 na zhotovenie stavby "Realizácia výťahu na Jaselskej ul." dokumenty/zmluvy/08_2019/Zmluva_145_2019.pdf PDF kópia 2,55 MB
29.7.2019 Zmluva o realizácii archeologického výskumu č.110/2019 dokumenty/zmluvy/08_2019/Zmluva_110_2019.pdf PDF kópia 1,12 MB
2.7.2019 Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie č. 2802901053 dokumenty/zmluvy/07_2019/Návrh poistnej zmluvy.pdf PDF text 8,76 MB
25.6.2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe dokumenty/zmluvy/06_2019/Zmluva o poskytovani.pdf PDF text 3,23 MB
19.6.2019 Darovacia zmluva dokumenty/zmluvy/06_2019/Darovacia zmluva.pdf PDF text 1,52 MB
30.5.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01802 dokumenty/zmluvy/06_2019/zmluva_19-513-01802 - scan.pdf PDF text 676,58 kB
14.6.2019 Zmluva o dielo 11/2019 dokumenty/zmluvy/06_2019/Zmluva o dielo112019.pdf PDF text 6,25 MB
13.6.2019 Zmluva o dielo 10/2019 dokumenty/zmluvy/06_2019/Zmluva o dielo102019.pdf PDF text 6,23 MB
4.6.2019 Zmluva o dielo 9/2019 dokumenty/zmluvy/06_2019/Zmluva o dielo 9 2019.pdf PDF text 982,66 kB
3.6.2019 Zmluva o dielo 8/2019 dokumenty/zmluvy/06_2019/Zmluva o dielo 82019.pdf PDF text 6,21 MB
15.5.2019 Zmluva o dielo 7/2019 dokumenty/zmluvy/05_2019/Zmluva o dielo72019.pdf PDF text 6,27 MB
7.5.2019 Zmluva o dielo 6/2019 dokumenty/zmluvy/05_2019/Zmluva o dielo 6_2019.pdf PDF kópia 996,58 kB
30.4.2019 Zmluva o dielo 5/2019 dokumenty/zmluvy/04_2019/Zmluva o dielo 52019.pdf PDF text 7,8 MB
26.4.2019 Zmluva č. 001/2019 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/04_2019/Zmluva c.0012019.pdf PDF text 4,97 MB
24.4.2019 Zmluva o dielo 4/2019 dokumenty/zmluvy/04_2019/Zmluva o dielo 4.pdf PDF text 6,2 MB