Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
18.8.2015 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 628-630 Občianskeho zákonníka dokumenty/zmluvy/09_2015/Konštrukta-Industry.pdf PDF kópia 108,54 kB
17.8.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov dokumenty/zmluvy/09_2022/Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 3.11.2011.pdf PDF kópia 442,1 kB
10.7.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 na projekt číslo: MK-2290/2015/2.5 dokumenty/zmluvy/07_2015/zmluva.pdf PDF text 723,18 kB
26.6.2015 Zmluva so sprostredkovateľom o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), čiností pracovnej zdravotnej služby (PZS) a ochrany pred požiarmi (OPP) podľa zákona 122/2013 Z.z. dokumenty/zmluvy/07_2015/Zmluva Fibez.pdf PDF kópia 193,62 kB
22.6.2015 Zmluva o spracúvaní osobných údajov dokumenty/zmluvy/07_2015/Spracúvanie osobných údajov.pdf PDF kópia 584,56 kB
23.6.2015 Zmluva č. 17/2015 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/07_2015/Zmluva Mesto Trenčín 17_2015.pdf PDF kópia 274,59 kB
2.6.2015 Zmluva č. 10/2015 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/07_2015/Mesto Trenčín 2015.pdf PDF kópia 274,77 kB
25.5.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 na projekt číslo: MK-2243/2015/2.1, MK-2388/2015/2.1 dokumenty/zmluvy/06_2015/Zmluva SR.pdf PDF text 687,28 kB
10.4.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: MK-TC/2015/8.2 dokumenty/zmluvy/04_2015/Kulturne poukazy.pdf PDF text 598,67 kB
21.4.2015 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9329009315 dokumenty/zmluvy/04_2015/Tech_ochr.pdf PDF text 963,7 kB
10.3.2015 Darovacia zmluva uzatvorená podľa paragrafu 628 OZ dokumenty/zmluvy/04_2015/Darovacia zmluva.pdf PDF text 88,29 kB
1.12.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a CO uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. a podpísanej dňa 18.08.2008 dokumenty/zmluvy/04_2015/Fibez.pdf PDF text 118,65 kB
31.10.2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou dokumenty/zmluvy/04_2015/TVK Hasičská.pdf PDF text 418,66 kB
31.10.2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou dokumenty/zmluvy/04_2015/TVK.pdf PDF text 416,89 kB
30.10.2014 Zmluva o dielo č. 10/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 10_2014.pdf PDF text 176,03 kB
30.10.2014 Zmluva o dielo č. 9/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 9_2014.pdf PDF text 174,01 kB
30.10.2014 Zmluva o dielo č. 8/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 8_2014.pdf PDF text 174,97 kB
30.10.2014 Zmluva o dielo 7/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 7_2014.pdf PDF text 174,59 kB
30.10.2014 Zmluva o dielo 6/2014 dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 6_2014.pdf PDF text 178,62 kB
29.10.2014 Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. dokumenty/zmluvy/04_2015/Fibez_ZS.pdf PDF text 204,44 kB