Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
30.7.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-4318/2018/3.2 dokumenty/zmluvy/07_2018/Zmluva o poskytnuti dotacie.pdf PDF text 8,31 MB
3.7.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04741 dokumenty/zmluvy/07_2018/Zmluva 18-513-04741.pdf PDF kópia 2,96 MB
18.6.2018 Zmluva č. KIS-D 10/2018 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/07_2018/Zmluva č. KIS D 10_2018 o poskytnutí dotácie.pdf PDF kópia 793,38 kB
9.7.2018 Kúpna zmluva č. Z201828088_Z dokumenty/zmluvy/07_2018/Kúpna zmluva č. Z201828088_Z.pdf PDF kópia 706,68 kB
26.6.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-511-04744 dokumenty/zmluvy/07_2018/Zmluva 18-511-04744.pdf PDF kópia 3,03 MB
20.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01942 dokumenty/zmluvy/04_2018/zmluva_18-512-01940 - scan.pdf PDF text 665,37 kB
25.5.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom dokumenty/zmluvy/05_2018/Zmluva o spracuvani.pdf PDF text 6,7 MB
24.5.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov dokumenty/zmluvy/01_2019/Zmluva o poverení.pdf PDF text 21,76 MB
20.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01940 dokumenty/zmluvy/04_2018/zmluva_18-512-01940 - scan.pdf PDF text 665,37 kB
20.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01936 dokumenty/zmluvy/04_2018/zmluva_18-512-01936 - scan.pdf PDF text 665,99 kB
20.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01943 dokumenty/zmluvy/04_2018/zmluva_18-512-01943 - scan.pdf PDF text 665,79 kB
24.4.2018 Zmluva č. 8/2018 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/04_2018/Zmluva.pdf PDF text 4,74 MB
31.12.2017 Dohoda o ukončení zmluvy č.: S-59/03/04 na úhradu energií a služieb medzi zmluvnými stranami dokumenty/zmluvy/01_2018/Dohoda o ukon.pdf PDF text 1,26 MB
31.12.2017 Dohoda o ukončení zmluvy č.: S-74/06/04 na úhradu služieb a energií medzi zmluvnými stranami dokumenty/zmluvy/01_2018/Download File1.pdf PDF text 1,26 MB
29.12.2017 Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činností zdravotného dohľadu podľa ust. § 269 odsk. 2 zák. č. 513/1991 Zb dokumenty/zmluvy/01_2018/Zmluva o zabezp.pdf PDF text 2,09 MB
15.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov dokumenty/zmluvy/01_2018/Dodatok c1.pdf PDF text 1,36 MB
14.12.2017 Zmluva na úhradu dodávky energií medzi zmluvnými stranami dokumenty/zmluvy/01_2018/Zmluva na uhradu dodav.energ..pdf PDF text 2,85 MB
15.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov dokumenty/zmluvy/01_2018/Dodatok c.1.pdf PDF text 1,35 MB
14.12.2017 Zmluva na úhradu dodávky energií medzi zmluvnými stranami dokumenty/zmluvy/01_2018/Zmluva na uhradu dodevky energ..pdf PDF text 2,83 MB
21.11.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01670 dokumenty/zmluvy/12_2017/Dodatok č. 1 k Zmluve č. 17-512-01670.pdf PDF kópia 629,41 kB